Virtuálny asistent – viac času? | Katarína Huňady | Podcast

Mnoho informácií ostáva nevyužitých, ak sa neaplikujú v praxi. A to je dôležité zistenie, ktoré Katarína Huňady zdôraznila vo svojom rozhovore.

Životné skúsenosti

Pre ňu je ukážka toho, ako hodnotné môžu byť skutočné životné skúsenosti je to, ako tieto skúsenosti ovplyvňujú naše vzdelávanie a rast.

Inšpirácia

Katarína Huňady nám v rozhovore tiež poskytla veľké množstvo inšpirácie. Jej odhodlanie a vytrvalosť v podnikaní, jej schopnosť nájsť balans medzi pracovným a súkromným životom a jej schopnosť stanoviť si hranice a vybrať si klientov, s ktorými chce spolupracovať, sú všetko dôležité lekcie, ktoré môžeme aplikovať aj vo vlastnom živote.

Dôvera v práci

Nakoniec, nám Katka povedala o dôležitosti dôvery v profesionálnych vzťahoch. Dôvera je kľúčovým prvkom úspešnej spolupráce a jej získanie si vyžaduje úprimnú a jasnú komunikáciu. To sú všetko hodnoty a informácie, ktoré môžeme z rozhovoru s Katarínou Huňady aplikovať nielen v podnikaní, ale aj vo vlastnom osobnom rozvoji.

Knižné odporúčania:

Ďalšie články